اطلاعات تماس

تلفن تماس : 33296137 - 028
شماره فکس : 33296137 - 028
پست الکترونیک : kavehnoohi@yahoo.com
آدرس : استان قزوین - شهرستان قزوین - محله جاده قدیم تهران - قزوین بلوار ابوترابی بعد از پل شرکت نفت خیابان ارغوان پخش نوحی